Hizmetler

Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon

Transit bipartisyon ameliyatı açıklamadan önce, ince bağırsakların ameliyatın bir parçası olduğu ameliyatların etki mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi için ince bağırsaklarımızın yeme içme ve açlık tokluk dengesi üzerine ve kan şekeri düzenlemesi başta olmak üzere birçok metabolik fonksiyonda rol oynadığı hormonal özelliklerini açıklamakta yarar vardır.

     Kişinin aç ya da tok hissetmesini sağlayan belli başlı sistemlerinin başında midenin yanı sıra özellikle ve ağırlıkla ince bağırsaklar gelmektedir yemek yedikten sonra midenin gerilmesi ve sindirim salgılarının salgılanması ile mideden açlık hissi duymamızı sağlayan hormon salgısı belirgin oranda azalır.Mide duvarının gelmesiyle oluşan sinirsel uyarılar beyine kişinin doyduğu sinyallerini taşır bunun yanında özellikle onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsakların 1/3 üst kısmı midenin çabuk boşalması ve kan şekerinin yemek sonrasında yükselmesi gibi hem kişiyi çabuk acıktıracak hem de kan şekerini yükseltecek bazı hormonlar salgılarlar. Bunun yanında ince bağırsakların Özellikle 1/3 alt kısmı yani kalın bağırsakta birleştiği yere yakın olan bölümleri uzun süreli tokluk hissi duymamızı sağlayan kan şekerini düşüren insülin hormonuna yardımcı olan ve uzun süre tok kalıp sık sık yemek yememizi engelleyen hormonlar salgılar. Transit bipartisyon ameliyatında olduğu gibi ince bağırsakların ameliyatın bir parçası olduğu hemen hemen tüm obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarının temel hedefi yukarıda bahsettiğimiz üst ince bağırsak kaynaklı olumsuz etkileri azaltıp, alt ince bağırsak kaynaklı olumlu hormonal etkileri artırmaktır.

    Yukarıda vermiş olduğumuz genel bilgi sonrasında transit bipartisyon ameliyatının genel bir tarifini yapalım. Kelime anlamı olarak “ iki yollu ileti” anlamına gelen transit bipartisyon ameliyatı uzun yıllar önce tariflenmiş ve kabul edilmiş ve halen kullanılan ”DuodenalSwitch+Biliopankreatik Diversiyon” ameliyatının son yıllarda tarif edilmiş modifiye formudur. Bu ameliyat ile hedeflenen midenin içinden geçen gıdanın 1/3 kısmının normal anatomik yol olan onikiparmak bağırsağından 2/3 kısmını da mideye ağızlaştırılan ince bağırsağın iki buçuk metrelik alt kısmından geçmesini sağlamaktır. Bu yolla ince bağırsakların kan şekeri düzenlemesinde ve açlık hissi duyulmasın da olumsuz etkileri olan üst kısımları vitamin ve mineral emilimini olabildiğince az bozacak şekilde devre dışı bırakılmakta bunun yanında ince bağırsakların alt kısımlarının kan şekeri düzenlenmesi ve uzun süreli tokluk hissi duyulmasını sağlayan olumlu etkileri de artırılmış olmaktadır.

Nasıl Yapılır?

Günümüzde yapılan tüm obezite ve metabolik cerrahi işlemleri gibi bu ameliyat da laparoskopik yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır. Laparoskopik cerrahinin ortak temel özellikleri tüp mide ameliyatın “nasıl yapılmaktadır” döneminde kısaca tarif edilmiştir. Transit bipartisyon ameliyatı sleeve gastrektomi ameliyatı ile karşılaştırıldığında daha fazla laparoskopik cerrahi tecrübesi, becerisi ve deneyimi gerektirmektedir.

Ameliyat esnasında hangi organlara nasıl müdahale edilmektedir ?

Transit bipartisyon ameliyatı hem midenin, hem de ince bağırsakların hedef alındığı bir ameliyattır. Ameliyatın ilk aşaması tüp mide ameliyatıdır. Klasik  bir tüp mide ameliyatı ile karşılaştırıldığında Transit bipartisyon ameliyatındaki tüp mide biraz daha geniş ve hastaların ameliyat sonrasında biraz daha fazla volümde yemek yemesini müsade edebilecek bir hacimdedir. Tüp mide ameliyatı sonrasında ise ameliyatın ince bağırsak kısmı başlar. İnce bağırsaklar ile kalın bağırsakların birleşim yerinden iki buçuk metre mide tarafına doğru ince bağırsaklar sayılıp bu mesafeden ince bağırsak stapler denilen özel cerrahi alet ile kesilir. Bu durumda elimizde bir ucu kalın bağırsak tarafından gelen diğeri de mide tarafından gelen 2 adet bağırsak ucu kalmış olur. Kalın bağırsak tarafından gelen ve ortalama iki buçuk metre uzunluğunda olan bağırsak ucu midenin çıkış yerinin hemen 2-3 santimetre önünde mideye ağızlaştırılıp dikilir. Açıkta kalan ve mide tarafından gelen diğer uç ise ince ve kalın bağırsağın birbirine birleştiği noktadan itibaren 100-120 santimetre yukarıdaki ince bağırsak ile yeniden araştırılarak bağırsakların bütünlüğü ve devamlılığı tekrar sağlanmış olur.

Kilo ve metabolik denge üzerine etki mekanizması

Transit bipartisyon ameliyatı birden fazla mekanizma ile kilo kaybı ve metabolik sendromun düzenlenmesinde etkilidir.

 

Bu etkinin oluşmasında ameliyatın bir parçası olan tüp mide rol oynadığı gibi ince bağırsaklarda oluşturulan anatomik değişiklik de önemli bir rol oynamaktadır.

 

Tüp mide ameliyatının etkisiyle hastalar mideleri küçüldüğünden hem az yemek yiyebildikleri hem de eskisi kadar açlık hissi duymadığı için az gıda tükettiğinden kilo vermektedirler.

 

İnce bağırsakların alt kısmının midenin çıkışına ağızlaştırılması ise gıdaların direkt olarak fazla sindirilmeden ince bağırsakların alt kısmı ile temasını sağlamakta, bu da  ince bağırsakların bu bölümünden uzun süreli tokluk hissi duymamızı sağlayan, kan şekerimizin düşmesine neden olan ve insülin hormonuna yardımcı olan “inkritinin” adı verilen ince bağırsak hormonlarının salgılanmasında artış sağlar. Oluşan bu etki, kilo vermede ve kan şekeri kontrolünün de oldukça önemli rol oynar.

 

Transit bipartisyon ameliyatının kilo kaybı sağlayan diğer bir etkisi ise hayat boyu vitamin ve mineral takviyesi gerektirmeyen emilim bozukluğu oluşturması ile gelmektedir. Yenilen gıdaların ancak ⅓ ünün onikiparmak bağırsağı yolu ile üst ince bağırsaklardan geçtiği teorisi, bu alanda emilen vitamin ve minerallerde eksiklik oluşturmadan üst ince bağırsakların kan şekeri ve açlık hissi üzerine olan negatif etkisini oldukça azaltır.

Ameliyatının artıları ve eksileri !

Artıları:
 • Kaçak olasılığı azdır ( oluşturulan tüp midenin içindeki basınç, mide içinde ikinci bir çıkış varlığı nedeniyle daha düşük olacağından kaçak riski azalmaktadır).
 • Kaçak geliştiği zaman tedavisi daha kolay ve kısa süreli olmaktadır ( Mide için basıncının düşük olması nedeniyle)
 • Kilo kaybı ve metabolik etkileri fazladır
 • Emilim bozukluğu oluşturup kilo kaybının daha fazla gerçekleşmesine neden olurken hayat boyu vitamin mineral takviyesi gerektirmemektedir.
Eksileri:
 • Ameliyat süresi daha uzundur.
 • Üst düzey laparoskopik cerrahi tecrübesi ve becerisi gerektirir.
 • Bağırsaklar üzerinde gerçekleştirilen anatomik değişiklik, zaman zaman bazı hastalarda ishal ataklarına neden olabilmektedir.
 • Her ne kadar vitamin mineral eksikliği oluşturmasa da, düzenli aralıklarla kan testi ile vitamin/mineral düzeyi takibi gerektirir.
Kimlere uygundur:
 • Transit bipartisyon ameliyatı hem kilo kaybı hem de hormonal etkisi fazla olan bir ameliyat olduğundan;
 • Sadece kilo fazlalığı şikayeti olan bireylerde etkili ve kalıcı kilo kaybı sağlamak amacıyla
 • Hem kilo fazlalığı hem de metabolik sendrom bulgularının olduğu obez hastalarda kilo kaybı ve metabolik etkinin sağlanmasında
 • Pankreas rezerv sorunu yaşayan (pankreaslarında sınırlı miktarda insülin hormonu olan) obezitesi olmayıp kilo fazlalığı olan (VKİ:28-30) ya da evre-1  obezitesi olan (Vücut Kitle İndeksi :30-35 arası) hastalarda uygulanabilecek bir yöntemdir.