Hizmetler

Gastrik Bypass

Gastrik Bypass

Genel Bilgiler

Halk arasında mide by-pass’ı olarak bilinen bu ameliyat midenin yemek borusu ile yerleşim yerinin hemen altından minik bir kese oluşturacak şekilde küçültülmesinden sonra ince bağırsağın bir kısmının bu keseye ağızlaştırılması sonucu midenin ve ince bağırsakların üst bölümünün yenilen yemeklerin geçmesini engelleyecek tarzda by-pass edilmesini hedeflemektedir.

Nasıl Yapılmaktadır?

    Bu ameliyat şekli diğer obezite ve metabolik cerrahi ameliyatları gibi laparoskopik yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır. Gastrik by-pass ameliyatı ileri laparoskopik cerrahi tecrübesi, becerisi ve deneyimi gerektirmektedir.

Ameliyat esnasında hangi organlara nasıl müdahale edilmektedir?

    Gastrik bypass ameliyatının başlıca iki bölümü vardır ;

 • Mide üzerinde gerçekleştirilen bölüm;

Bu bölüm ameliyatın başlangıç bölümüdür. Bu bölümde mide yemek borusu ile birleşim yerinin 3 – 4 cm alt kısmından başlayacak şekilde yatay olarak stapler denilen dokuyu kesip aynı zamanda diken cerrahi aletler ile ayrılır. Bu alandan itibaren yukarıya doğru kesme işlemine devam edilerek normalde toplamda 1 - 1,5 litrelik mide hacmi,  yemek borusundan başlayan 50 - 100 cc lik küçük bir mide torbacığı haline getirilir. Midenin yukarıda oluşturulan yeni torba şeklindeki küçük yapısı ile gerideki büyük hacimdeki ana yapısı arasında herhangi bir bağlantı kalmaz.

 • Bağırsaklar üzerinde gerçekleştirilen bölüm;

Mide torbacığı oluşturulduktan sonra ameliyatın 2. safhası olan ince bağırsaklar üzerinde gerçekleştirilen bölüm başlar. Bu bölümde ince bağırsaklar mideden hemen sonra başlayan onikiparmak bağırsağının bitiminden itibaren aşağıya doğru 55 - 60 cm kesilip ayrılır. Bu yol ile oluşan iki bağırsak ucundan,  kalın bağırsaklara doğru giden midenin yeni oluşturulan küçük keseciğine dikilir. Boşta kalan, ince bağırsakların onikiparmak bağırsağı tarafından gelen diğer ucu ise aşağıda kalın bağırsaklara doğru giden ince bağırsaklara dikilip ağızlaştırılarak ince bağırsakların bütünlüğü tekrar oluşturulur.

Kilo ve metabolik denge üzerine etki mekanizması

Gastrik by-pass ameliyatı;

 

 • Yenilebilen gıdaların miktarını azaltarak ( küçük mide torbacığının 50 - 100 cc lik düşük hacmi nedeniyle),
 • Acıkma hissini azaltıp az yedirerek ( Grelin adı verilen acıkmamızı sağlayan hormonun miktarını azaltarak),
 • Gıda emilimini azaltarak ( Mide ve ince bağırsakların üst bölümünün ortalama 2 metrelik kısmını gıdanın içinden geçişini engelleyip by-pass ederek )
 • Üst ince bağırsaklardan salınan; hızlı acıkmamızı, midenin çabuk boşalmasını, kan şekerinin yükselmesini sağlayan bir kısım hormonların salınımını azaltarak kilo vermeyi ve metabolik dengeyi sağlayan bir ameliyattır.

Gastrik Bypass ameliyatının artıları ve eksileri

Artıları:

 • Etkili ve hızlı kilo kaybı sağlar.
 • Oluşan kilo kaybı belirgin ve büyük oranda kalıcıdır.
 • Vücuttaki fazla kiloların yüzde %70 - 75 kadarını atar.
 • Kaçak riski azdır.
 • Kaçak gelişmesi durumunda tedavisi kolay ve kısa sürelidir.
 • Sadece kilo kaybı değil metabolik etkileri de oldukça belirgindir.

Eksileri:

 • Daha zor ve uygulamak için tecrübe gerektiren bir ameliyattır.
 • Gıda emilim bozukluğu yaptığı için hayat boyunca vitamin , mineral takviyesi gerektirir.
 • Tekrar kilo alımı durumunda revizyon ameliyatı alternatifleri sınırlıdır.

Kimlere uygundur

Gastrik by-pass ameliyatı sadece kilo problemi olan hastalar, obezite ile beraber

metabolik sendrom bulguları da olan hastalarda uygulanabilecek bir ameliyattır.