Hizmetler

İleal İnterpozisyon

İleal İnterpozisyon

Genel bilgiler

İleal interpozisyon ameliyatı; kan şekerimizin düzenlenmesinin, uzun süreli tokluk hissi duymamızın sağlandığı hormonal ve sinirsel sinyallerin önemli bir kaynağı olan ince bağırsaklarımızın alt kısmının daha etkili kullanılmasını sağlamak, bunun yanında kan şekerimizde yükselme sağlayan, midemizdeki gıdanın erken tahliyesini sağlayıp daha çabuk acıkmamıza neden olan üst ince bağırsaklarımızın ise yapılan anatomik değişiklik ile gıda ile temasının belli alanlarda engellendiği, ameliyatın parçası olan tüp mide ameliyatı ile kısmen kilo kaybının hedeflendiği bir yöntemdir. Bu yöntemin kan şekerimizin düzenlenmesi ve tokluk mekanizmamıza etkisinin nasıl olduğu “Transit Bipartisyon” ameliyatının genel bilgiler bölümünde anlatılmış olan mekanizmalar ile benzerlik göstermektedir. Size bu bölümü de okuyarak ileal interpozisyon ameliyatının etki mekanizmaları konusundaki bilgilerinizi pekiştirmenizi tavsiye ederiz.

Nasıl yapılmaktadır?

Günümüzde yapılan tüm obezite ve metabolik cerrahi işlemleri gibi bu ameliyat da  laparoskopik yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır. Laparoskopik cerrahinin ortak temel özellikleri tüp mide ameliyatın “nasıl yapılmaktadır” bölümünde kısaca tarif edilmiştir. Transit bipartisyon ameliyatı sleeve gastrektomi ameliyatı ile karşılaştırıldığında daha fazla laparoskopik cerrahi tecrübesi, becerisi ve deneyimi gerektirmektedir.

Ameliyat esnasında hangi organlara nasıl müdahale edilmektedir?

    İleal interpozisyon ameliyatı hem midenin hem de ince bağırsakların hedef alındığı bir ameliyattır. Ameliyatın ilk aşaması tüp mide ameliyatıdır. Klasik bir tüp mide ameliyatı ile karşılaştırıldığında ileal interpozisyon ameliyatındaki tüp mide daha geniş ve hastaların ameliyat sonrasında daha fazla volümde yemek yemesini müsade edebilecek bir hacimdedir. Tüp mide ameliyatı sonrasında ise ameliyatın ince bağırsak kısmı başlar. İnce bağırsaklar ile kalın bağırsakların birleşim yerinden 30 cm mide tarafına doğru ince bağırsaklar sayılıp bu mesafeden ince bağırsak stapler denilen özel cerrahi alet ile kesilir. Takiben yine mide tarafına doğru 170 cm kadar daha sayılarak ince bağırsak buradan da yine stapler ile kesilerek ayrılır. İnce bağırsağın kalın bağırsak ile birleştiği 30 cm lik kısmı ile yukarıdan mide tarafından gelen ince bağırsak ucu birbirine tekrar ağızlaştırılarak bağırsak bütünlüğü sağlanır ve 170 cm lik alt ince bağırsak segmenti bu yolla karın içinde,iki ucu boşta kalmak üzere yer değiştirilmeye (interpozisyon) hazır hale gelir. Bu aşamadan sonra mide on iki parmak bağırsağından stapler yardımı ile ayrılır. Midenin çıkışı daha önceden ayrılıp hazırlanmış interpoze edilecek (yer değiştirilecek) alt ince bağırsağın bir ucu ile ağızlaştırılıp, yer değiştirilecek serbest bağırsağın diğer ucu ise ince bağırsaklarımızın üst seviyesine tekrar ağızlaştırılarak ameliyat sonlandırılır. Bu ameliyatta daha sonradan oluşabilecek safra kesesi ve ana safra kanalı taşları ile ilgili endoskopik tedavi şansı kalmadığı için, ameliyat esnasında safra kesesinin de alınmasını önermekteyiz.

Kilo ve metabolik denge üzerine etki mekanizması

İleal interposizyon ameliyatı birden fazla mekanizma ile kilo kaybı ve metabolik sendromun düzenlenmesinde etkilidir.

Bu etkinin oluşmasında ameliyatın bir parçası olan tüp mide rol oynadığı gibi ince bağırsaklarda oluşturulan anatomik değişiklik de önemli bir rol oynamaktadır.

Tüp mide ameliyatının etkisiyle hastalar mideleri küçüldüğünden hem az yemek yiyebildikleri hem de eskisi kadar açlık hissi duymadığı için az gıda tükettiğinden kilo vermektedirler.

İnce bağırsakların alt kısmının midenin çıkışına ağızlaştırılması ise gıdaların direkt olarak fazla sindirilmeden ince bağırsakların alt kısmı ile temasını sağlamakta, bu da ince bağırsakların bu bölümünden uzun süreli tokluk hissi duymamızı sağlayan, kan şekerimizin düşmesine neden olan ve insülin hormonuna yardımcı olan “inkritinin” adı verilen ince bağırsak hormonlarının salgılanmasında artış sağlar. Oluşan bu etki, kilo vermede ve kan şekeri kontrolünün de oldukça önemli rol oynar.

İleal interpozisyon ameliyatının artıları ve eksileri

Artıları:

  • Kilo kaybı etkisi oluşturulan kısmen daha geniş tüp mide nedeniyle fazla değildir, dolayısı ile ameliyattan sonra fazla kilo kaybı istenmeyen hastalarda yararlıdır.
  • İnce bağırsakların alt kısmını direkt mide ile buluşturduğu ve gıdaların direkt bu alana geçişine müsaade ettiği,üst ince bağırsakların bir kısmını devre dışı bıraktığı için metabolik etkileri ve diyabet üzerine etkisi oldukça fazladır.

Eksileri:

 

  • Ameliyat süresi daha uzundur.
  • Üst düzey laparoskopik cerrahi tecrübesi ve becerisi gerektirir.
  • Her ne kadar vitamin mineral eksikliği oluşturmasa da düzenli aralıklarla kan testi ile vitamin/mineral düzeyi takibi gerektirir.

Kimlere Uygulanır?

  • İleal interpozisyon ameliyatı kilo kaybının yanında, ağırlıklı olarak hormonal etkisi fazla olan bir ameliyat olduğundan;
  • Hem kilo fazlalığı hem de metabolik sendrom bulgularının olduğu obez hastalarda kilo kaybı ve metabolik etkinin sağlanmasında
  • Pankreas rezerv sorunu yaşayan (pankreaslarında sınırlı miktarda insülin hormonu olan) obezitesi olmayıp kilo fazlalığı olan (VKİ:28-30) ya da evre-1 obezitesi olan (Vücut Kitle İndeksi :30-35 arası) hastalarda uygulanabilecek bir yöntemdir.